der versteinerte alpensalamander vom raucheck

Hoia hods an Rauchegg om an vastoanaschdn Oipnsalamanda ausgappaschd ;-).
AS_rauchegg1
Do homb mia nadialich glei zuelondn miassn…
AS_raucheck3
ein hoehs Viech…
AS_ruachegg1
und riesen Protzn…
AS_raucheck1
mia hombn glei vamessn….6m long und 300kg schwa is dea Doifoe ;-).
AS_raucheck2
Do weama iaz des Genom extrahian und den Noxn wiedabelem. Kund sei dasma nocha ban Rauchegg gscheida neama zuelondn, wei sooana hod ofd an hunga a!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.