Proiectul de cercetare

as3pan


Salamandra alpină (Salamandra atra) este un amfibian negru, ce trăiește la altitudini cuprinse între 600 și 2400m. Măsoară până la 14cm în lungime și poate trăi până la 15 ani. Adaptarea sa specifică mediului alpin dur face remarcabilă poziția sa ca amfibian ovovipar, care nu necesită un ecosistem acvatic pentru reproducere. Salamandra alpină este o specie vulnerabilă și strict protejată, conform indicațiilor europene FFH (Flora Fauna Habitat). În consecință, eforturile de cercetare a habitatului și ecologiei speciei, alături de măsurile pentru conservarea acesteia reprezintă o prioritate.

În ciuda rolului central pe care îl ocupă în ecosistemul alpin, cunoștințele noastre academice actuale despre această specie sunt nesatisfăcatoare. De fapt, cunoștințele noastre se apropie de zero în ceea ce privește distribuția sa în Alpi, habitatul, și cel mai important, ecologia sa. Cu scopul de a minimiza aceste lipsuri, acest proiect studiază populația și distribuția salamandrei alpine în Alpii Austrieci, concentrându-se asupra parcului național Hohe Tauern și a altor regiuni Natura2000.

Principalul țel este cartarea aparițiilor, determinarea mărimii populației și evoluția salamandrei alpine. În acest scop vom aborda două tehnici. În primul rând, vom alcătui o istorie bazată pe observațiile salamandrei alpine în ultimii 50 de ani, în urma intervievării comunității locale, și anume alpiniști, fermieri, angajații parcului național, colecționari de minerale și vânători, pentru a prezerva cunoștințele locale despre salamandra alpină. În al doilea rând, vom explora aceste regiuni în cautarea salamandrelor alpine, pentru a le analia habitatul și ecologia. De asemenea, vom include și alți amfibieni precum salamandra de foc (Salamandra salamandra) pentru a investiga relațiile dintre aceste specii. Informațiile vor fi colectate și postate pe portalul nostru web www.aplensalamander.eu. În paralel vom studia fiziologia și biologia moleculară a speciei cu scopul principal de a obține o secvență genomică completă a acestor animale remarcabile. Proiectul se va desfășura la Universitatea Salzburg, în colaborare cu diverse parcuri naționale și instituții de cercetare din Europa.

venediga

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.